Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 oktober 2020

Woord voor de dag
En tot geen van haar werd Elias gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw, die weduwe was.
Lukas 4:26