Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 januari 2023

Woord voor de dag
En zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware.
Markus 9:42