Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

19 januari 2021

Woord voor de dag
En Jakob noemde den naam dier plaats, alwaar God met hem gesproken had, Beth-el.
Genesis 35:15