Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 september 2022

Woord voor de dag
Zo gij u bekeert tot den Almachtige, gij zult gebouwd worden; doe het onrecht verre van uw tenten.
Job 22:23