Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 september 2020

Woord voor de dag
Gij zult tot Hem ernstiglijk bidden, en Hij zal u verhoren; en gij zult uw geloften betalen.
Job 22:27