Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 augustus 2022

Woord voor de dag
Misschien zal de HEERE mijn ellende aanzien; en de HEERE zal mij goed vergelden voor zijn vloek, te dezen dage.
2 Samuël 16:12