Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 juli 2021

Woord voor de dag
HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze dagen als van ouds.
Klaagliederen 5:21