Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 juni 2022

Woord voor de dag
Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
Deuteronomium 30:19