Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 juni 2021

Woord voor de dag
En het zal Mij zijn tot een vrolijken naam, tot een roem, en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde; die al het goede zullen horen, dat Ik hun doe; en zij zullen vrezen en beroerd zijn over al het goede, en over al den vrede, dien Ik hun beschikke.
Jeremia 33:9