Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 juni 2020

Woord voor de dag
Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
Romeinen 1:24