Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 maart 2023

Woord voor de dag
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Johannes 6:35