Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 februari 2021

Woord voor de dag
Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid.
Jesaja 5:16