Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 november 2020

Woord voor de dag
Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en allen mond, die hem niet gekust heeft.
1 Koningen 19:18