Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 oktober 2021

Woord voor de dag
Te dien dage zal Ik den hoorn van het huis Israëls doen uitspruiten, en u opening des monds geven in het midden van hen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
Ezechiël 29:21