Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 oktober 2020

Woord voor de dag
En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israël; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.
Amos 7:8