Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 januari 2022

Woord voor de dag
Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.
Psalmen 139:1