Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

18 januari 2021

Woord voor de dag
En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.
Markus 9:29