Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 september 2021

Woord voor de dag
Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.
1 Timotheüs 1:5