Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 augustus 2022

Woord voor de dag
Toen zeide de koning tot Zadok: Breng de ark Gods weder in de stad; indien ik genade zal vinden in des HEEREN ogen, zo zal Hij mij wederhalen, en zal ze mij laten zien, mitsgaders Zijn woning.
2 Samuël 15:25