Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 juni 2022

Woord voor de dag
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Romeinen 1:17