Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 juni 2020

Woord voor de dag
De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.
Deuteronomium 29:29