Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 mei 2022

Woord voor de dag
En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
Jakobus 2:23