Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 mei 2021

Woord voor de dag
Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.
Jeremia 1:5