Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 april 2021

Woord voor de dag
En dat zij de wacht van de tent der samenkomst zouden waarnemen, en de wacht des heiligdoms, en de wacht der zonen van Aäron, hun broederen, in den dienst van het huis des HEEREN.
1 Kronieken 23:32