Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 maart 2023

Woord voor de dag
Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.
Johannes 5:46