Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 februari 2021

Woord voor de dag
En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;
1 Korinthe 6:11