Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 november 2023

Woord voor de dag
En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.
Openbaring 8:4