Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 november 2022

Woord voor de dag
Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: De HEERE is God, de HEERE is God!
1 Koningen 18:39