Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 november 2021

Woord voor de dag
Want het gebod is een lamp, en de wet is een licht, en de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens;
Spreuken 6:23