Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 november 2020

Woord voor de dag
Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.
Lukas 15:10