Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 januari 2023

Woord voor de dag
En de Engel Gods zeide tot mij in den droom: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik!
Genesis 31:11