Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 januari 2022

Woord voor de dag
Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den verhevene kent Hij van verre.
Psalmen 138:6