Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

17 januari 2021

Woord voor de dag
En de HEERE zeide tot Jakob: Keer weder tot het land uwer vaderen, en tot uw maagschap, en Ik zal met u zijn.
Genesis 31:3