Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 september 2022

Woord voor de dag
Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.
Hebreeën 7:3