Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 augustus 2022

Woord voor de dag
En de koning zeide: Dat hij in zijn huis kere, en mijn aangezicht niet zie. Alzo keerde Absalom in zijn huis, en zag des konings aangezicht niet.
2 Samuël 14:24