Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 juli 2021

Woord voor de dag
Toen antwoordde Festus, als hij met den raad gesproken had: Hebt gij u op den keizer beroepen? Gij zult tot den keizer gaan.
Handelingen 25:12