Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 juni 2022

Woord voor de dag
Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn.
Deuteronomium 28:59