Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 mei 2023

Woord voor de dag
En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning.
2 Kronieken 36:15