Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 mei 2021

Woord voor de dag
De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.
Psalmen 12:7