Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 april 2021

Woord voor de dag
Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Psalmen 2:7