Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 november 2022

Woord voor de dag
Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.
1 Koningen 18:18