Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 november 2021

Woord voor de dag
Een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot kwaad te lopen;
Spreuken 6:18