Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 oktober 2023

Woord voor de dag
En zeg tot Tyrus, die daar woont aan de ingangen der zee, handelende met de volken in vele eilanden: Zo zegt de Heere HEERE: O Tyrus! gij zegt: Ik ben volmaakt in schoonheid.
Ezechiël 27:3