Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

16 oktober 2020

Woord voor de dag
En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.
Lukas 3:3