Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 augustus 2020

Woord voor de dag
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
1 Thessalonicenzen 1:10