Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 juli 2021

Woord voor de dag
Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;
Handelingen 24:14