Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 juni 2022

Woord voor de dag
Gezegend zult gij zijn in uw ingaan, gezegend zult gij zijn in uw uitgaan.
Deuteronomium 28:6