Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 juni 2021

Woord voor de dag
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.
Handelingen 9:15