Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 mei 2023

Woord voor de dag
Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheden lief; Zijn aangezicht aanschouwt den oprechte.
Psalmen 11:7