Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 maart 2023

Woord voor de dag
Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.
Johannes 4:26